Cardiovasculair risico – Richtlijnen en diagnose | Repatha.nl

Cardiovasculair risico – Richtlijnen en diagnose

Maximale LDL-cholesterol verlaging: essentieel in de behandeling van cardiovasculaire patiënten.1,2
Iedere patiënt heeft z’n eigen individuele risico op een (recidief) cardiovasculair event. Patiënten hebben daarbij ook iets met elkaar gemeen: voor iedereen geldt dat LDL-cholesterol een risicofactor is die aandacht en behandeling verdient. Het verlagen van LDL-cholesterol is een belangrijke factor voor het reduceren van de kans op hart-en vaatziekten.3

INTERHEART-studie: 9 modificeerbare risicofactoren zijn verantwoordelijk voor ca. 90% van het risico op een myocardinfarct3$

Voorkomen-van-risicofactor-in-studiepopulate

Wat studies zeggen over LDL-c: hoe lager hoe beter4

Gelet op de grote impact van LDL-c is het één van de meest onderzochte risico-factoren. De ene na de andere studie heeft aangetoond dat een lager LDL-c synoniem is voor een lager cardiovasculair risico.4
Gemiddelde-LDL-C
CV-events in HPS, CARE en LIPID betreffen overlijden door CHZ en niet-fataal MI. CV-events in 4S en TNT omvatten ook reanimatie na hartstilstand.

Door verlaging van het LDL-c verkleint u de kans op een cardiovasculair event1,5,6

Met o.a. leefstijladviezen, statines en ezetimibe is er al veel bereikt om het LDL-c te verlagen en zo te zorgen voor een daling van het risico op cardiovasculaire events.7 Vandaag de dag is er een groep geneesmiddelen beschikbaar, de PCSK9-remmer, waarmee LDL-c en het aantal cardiovasculaire events verder wordt verlaagd. Hiermee wordt de volgende stap gezet in de behandeling van cardiovasculaire risicopatiënten.1,2
Voor de praktijk betekent dit een behandeling die het LDL-c nog verder verlaagd. In de CVRM-richtlijn 2019 is dan ook een LDL-c verlaging tot minstens onder 1,8 mmol/l opgenomen als behandeldoel voor patiënten die reeds een cardiovasculair event hebben doorgemaakt.2

Minder kans op ernstige CV-events1,2

Voorbeeld: door verdere verlaging van het LDL-c met gemiddeld 60% bij patiënten met recidief infarct wordt het risico op cardiovasculaire events met minstens 20% verlaagd.1,5,6
Bewerkt-naar-sabatine-ms
* Key secundair samengesteld eindpunt. 3-jaars KM-rate. Primair samengesteld eindpunt: CV-event (CV-sterfte, myocardinfarct of beroerte, ziekenhuisopname voor instabiele AP of coronaire revascularisatie): 15% RRR.

Verder lezen?

Door in te loggen heeft u toegang tot deze specialistische informatie.

Login als arts

U kunt inloggen met uw BIG-nummer en e-mailadres.

Login als patiënt

U kunt inloggen met de laatste drie cijfers van uw Repatha® verpakkingscode. Deze code vindt u in de rechterbovenhoek van de Repatha®-verpakking.

Referenties
  1. SmPC Repatha®, klik hier voor de laatste versie
  2. Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), www.nhg.org/themas/artikelen/mdr-cvrm (geraadpleegd op 14 september 2020).
  3. Yusuf S, et al. Lancet. 2004;364:937-952.