Repatha

Meer informatie over het geneesmiddel Repatha® (evolocumab)Deze website is toegankelijk voor artsen en voor patiënten die evolocumab (Repatha®) gebruiken. Deze medicatie is een geneesmiddel dat een te hoog LDL-­ cholesterol in het bloed verlaagt.

Wat is LDL-cholesterol?

LDL-cholesterol is ‘slecht’ cholesterol dat zich kan afzetten als vettige ophopingen (plaques) in slagaders.1 Soms kunnen de plaques openbarsten en kan een bloedvat plotseling helemaal geblokkeerd raken, waardoor er een hartaanval of beroerte optreedt.1
Bijna een kwart van de Nederlanders heeft hypercholesterolemie2
Lees meer

Wat is een hart- en vaatziekte?

‘Hart- en vaatziekten’ is een verzamelnaam voor alle aandoeningen aan het hart of de bloedvaten (rond het hart maar ook elders in het lichaam).3 Een hart- en vaatziekte begint meestal als een ‘stille ziekte’.4 Je voelt het niet en veel mensen weten dan ook niet dat ze de ziekte hebben.
Met 35 jaar ervaring ontwikkelt Amgen geneesmiddelen om de zorg en het leven van patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren3
Lees meer

Referentie
  1. https://www.hartwijzer.nl/ldl-cholesterol; geraadpleegd op 1 april 2020.
  2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/cholesterol/cijfers-context/huidige-situatie#!node-ongunstig-cholesterolgehalte-hypercholesterolemie; geraadpleegd op 1 april 2020.
  3. https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/hart-en-vaatziekten/item34188; geraadpleegd op 1 april 2020.
  4. The Heart Foundation Disease Statistics, https://theheartfoundation.org/heart-disease-facts-2/; geraadpleegd op 1 april 2020.
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem.