Welkom op Repatha.nl

Deze website is toegankelijk voor artsen en voor patiënten die evolocumab (Repatha®) gebruiken. Via de button “Ik ben arts” of “Ik ben patiënt” kunt u inloggen op Repatha.nl.

Wat is LDL-cholesterol?

LDL-cholesterol is ‘slecht’ cholesterol dat zich kan afzetten als vettige ophopingen (plaques) in slagaders.1 Soms kunnen de plaques openbarsten en kan een bloedvat plotseling helemaal geblokkeerd raken, waardoor er een hartaanval of beroerte optreedt.1

Lees meer

Over Amgen

Amgen is een onafhankelijk, wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en produceren van biologische geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige ziekten.3

Lees meer

  1. http://www.hartwijzer.nl/LDL-cholesterol.php; geraadpleegd op 19 mei 2016.
  2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/cholesterol/cijfers-context/huidige-situatie#!node-ongunstig-cholesterolgehalte-hypercholesterolemie; geraadpleegd op 21 april 2016.
  3. https://www.amgencardiovascular.eu/reg.php?action=1; geraadpleegd op 21 april 2016.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem.