Bijwerkingen Repatha® | Repatha.nl

Welke bijwerkingen zijn te verwachten?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Heeft u last van bijwerkingen? Als patiënt neemt u direct contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker. Bijwerkingen zijn ook rechtstreeks te melden via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen om meer informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel te verzamelen.
Meer informatie over het gebruik van Repatha (evolocumab) kunt u vinden in de bijsluiter.

Bijwerkingen evolocumab bij minder dan 1 op de 10 mensen

Gebruikers kunnen een of meer van onderstaande bijwerkingen ervaren (vaak voorkomend - kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 mensen):
 • Griep (verhoogde temperatuur, keelpijn, loopneus, hoesten en koude rillingen)
 • Verkoudheid, zoals loopneus, keelpijn of infecties van de bijholten (nasofaryngitis of infecties van de bovenste luchtwegen)
 • Misselijkheid
 • Rugpijn
 • Gewrichtspijn (artralgie)
 • Reacties op de plaats van de injectie, zoals bloeduitstorting, roodheid, bloeding, pijn of zwelling
 • Overgevoeligheid (bijv. huiduitslag)
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn

Bijwerkingen evolocumab bij minder dan 1 op de 100 mensen

 • Galbulten, rode jeukende bultjes op uw huid (netelroos/urticaria)
 • Griepachtige symptomen

Bijwerkingen evolocumab bij minder dan 1 op de 1000 mensen

 • Zwelling van het gezicht, de mond, de tong of de keel (angio-oedeem)

Verder lezen?

Door in te loggen heeft u toegang tot deze specialistische informatie.

Login als zorgverlener

U kunt inloggen met uw BIG-nummer en e-mailadres.

Login als patiënt

U kunt inloggen met de laatste drie cijfers van uw verpakkingscode. Deze code vindt u in de rechterbovenhoek van de Repatha-verpakking.