Contact | Repatha.nl

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie met betrekking tot Repatha️? Neem dan contact op via het formulier. We zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw bericht.
Voor vragen met betrekking tot uw gezondheid, behandeling of het melden van bijwerkingen en klachten kunt u het volgende doen:
  • Voor medische spoedgevallen neemt u contact op met uw arts of spoedeisende hulp
  • Vragen over uw gezondheid stelt u aan uw behandelend arts of apotheker
  • Neemt u deel aan het AmgenCare zorgprogramma en heeft u hier vragen over?
    Dan kunt u contact opnemen tussen 08.00 en 18.00 uur met +31 (0)30 – 280 42 71 of een mail sturen naar info@eurocept-homecare.nl. Bij spoedgevallen buiten kantoortijden wordt u automatisch doorverbonden met de 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Bellen

Afdeling Medische Informatie
Beschikbaar op werkdagen:
09:00 - 17:00

Vult u a.u.b. dit veld in.
Vult u a.u.b. dit veld in.
Vult u a.u.b. een geldig emailadres in.
Vult u a.u.b. dit veld in.
Vult u a.u.b. dit veld in.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
Op basis van uw toestemming verzamelt en verwerkt Amgen B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda uw persoonsgegevens met de enige doelstelling om u te voorzien van informatie en/of verzochten diensten en voor de promotie van Amgen’s producten en professionele of wetenschappelijke activiteiten. De activiteiten kunnen bestaan uit uw deelname aan trainingen, klinisch of marktonderzoek, wetenschappelijke congressen of meetings of adviesraden, gezamenlijk met digitale vragenlijsten over onze producten, diensten of activiteiten, allemaal relevant voor uw vakgebied. Amgen verwerkt uw persoonsgegevens voor de duur van de relatie tussen u en Amgen en voor zolang uw dergelijke communicatie wilt ontvangen, in elk geval voor zolang wettelijk is verplicht. De gegevens kunnen gebruik worden binnen de Amgen groep bestaande uit bedrijven zowel binnen als buiten de EU en mogelijk naar een derde partij welke ons hierbij ondersteund.
Amgen is een multinational met het wereldwijde hoofkantoor in de Verenigde Staten. Amgen onderhoudt datacenters wereldwijd, waaronder in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. Amgen kan uw persoonsgegevens verwerken in de wereldwijde databases met toegang voor geautoriseerd Amgen personeel wereldwijd. Gegevensoverdracht buiten Europa inclusief de Verenigde Staten worden gedaan conform de geldende wetten op gebied van bescherming persoonsgegevens. Ongeacht waar de persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, overdracht binnen de Amgen en haar groepsentiteiten volgen de relevante wetgeving en onze bindende bedrijfsregels (BCR’s). Voor meer informatie over de BCR’s van Amgen, inclusief uw mogelijkheid om en klacht in te dienen omdat uw persoonsgegevens niet zijn verwerkt volgens deze regels, gaat u naar http://www.amgen.com/bcr/. Overdracht van gegevens naar landen welke niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming genieten worden pas gedaan nadat er is vastgesteld dat er voldoende waarborgen zijn getroffen zoals standaardcontractbepalingen. Om een kopie van deze waarborgen te ontvangen, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer via privacy@amgen.com. Amgen onderhoudt en zal ervoor zorg dragen dat derde partijen welke data verwerken onder Amgen’s instructies als gegevensverwerker adequate administratieve, technische en fysieke maatregelen onderhouden om uw gegevens te beschermen.
U kunt toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht op data portabiliteit aanvragen door contact op te nemen met onze Privacy Office via privacy@amgen.com. U kan ook op elk moment uw toestemming intrekken voor het ontvangen van promotionele communicatie door de instructies op te volgen welke in elke elektronische communicatie zijn opgenomen. U kunt ook een klacht indienen door contact op te nemen met Amgen Privacy Office via privacy@amgen.com or direct bij de autoriteit persoonsgegevens (Postbus 93374; 2509 AJ DEN HAAG Tel: (+31) - (0)70 - 888 85 00)
Amgen B.V.
Minervum 7061
4817 ZK BREDA

Tel.: 076-5732500