Zorg en gebruik | Repatha

Dosering en gebruiksinstructies

Dosering en gebruiks-instructies

Ontdek hoe evolocumab gebruikt dient te worden met behulp van onderstaande instructievideo. U leert stapsgewijs het geneesmiddel voor te bereiden en toe te dienen.

Referenties
  1. Sabatine MS, et al. New Eng J Med 2017;376:1713-1722.
  2. SmPC Repatha® oktober 2020
  3. Leucker TM et al. Circulation 2020;142: 419-421