Wat is een hart- en vaatziekte? | Repatha.nl

Wat is een hart- en vaatziekte?

'Hart- en vaatziekten' is een verzamelnaam voor alle aandoeningen aan het hart of de bloedvaten (rond het hart maar ook elders in het Iichaam).1
Een hart- en vaatziekte begint meestal als een 'stille ziekte'.2 Je voelt het niet en veel mensen weten dan ook niet dat ze de ziekte hebben. Totdat er een hartaanval of beroerte optreedt. Bijvoorbeeld omdat de bloedvaten rondom het hart of naar de hersenen dan zo zijn beschadigd, dat er geen of onvoldoende bloed stroomt. Hartaandoeningen zijn wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak.3 Ze veroorzaken elk jaar 30% van alle overlijdensgevallen, bij zowel mannen als vrouwen. Het is zelfs waarschijnlijker dat iemand overlijdt aan een hartziekte dan aan alle vormen van kanker bij elkaar.3,4

Waarom verhoogt een te hoog LDL-cholesterolgehalte het risico op hart- en vaatziekten?

LDL-cholesterol kan zich als vettige ophopingen (ook wel 'plaques' genoemd) afzetten in uw slagaders.5 Na een tijd kunnen deze slagaders vernauwen of zelfs verstopt raken. Uw bloed kan dan niet meer goed door de slagaders of bloedvaten stromen. De opgehoopte plaques kunnen uiteindelijk een bloedvat volledig blokkeren of openbarsten waardoor een bloedprop een bloedvat op een andere plaats in het lichaam blokkeert. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hartaanval of een beroerte.5

Wat vergroot mijn kans op een hart- en vaatziekte?

Er zijn verschillende factoren. Enkele voorbeelden die beheersbaar zijn of voorkomen kunnen worden:6
 • Hoog LDL-cholesterol
 • Hoge bloeddruk
 • Roken
 • Gebrek aan Iichaamsbeweging
 • Verkeerde voeding
 • Overgewicht
 • Diabetes Mellitus (type 2)
Risicofactoren die niet beheersbaar zijn of voorkomen kunnen worden:
 • Hoge leeftijd
 • Geschiedenis van hartziekten in de familie
Door vroegtijdig uw risicofactoren te verminderen of weg te nemen, vermindert u het risico op een hartaanval of beroerte. Praat erover met uw arts. Hoe u ermee moet omgaan en hoe ze kunnen worden behandeld.

Hoe verminder ik het risico op een hartaanval of beroerte?

Hoe hoger uw risico, des te lager uw LDL-cholesterolgehalte moet zijn.7
Voor iedere procent daling van uw LDL-cholesterolgehalte, neemt de kans op een hartaanval of beroerte met een procent af. Als uw LDL-cholesterolgehalte met 1 mmol/l daalt, vermindert het risico op een hartaanval of beroerte met ongeveer 20%.7
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Referenties
 1. www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/hart-en-vaatziekten/item34188; geraadpleegd op 1 april 2020.
 2. The Heart Foundation Disease Statistics, https://theheartfoundation.org/heart-disease-facts-2/; geraadpleegd op 1 april 2020.
 3. WHO CVD Fact sheet, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds); geraadpleegd op 20 december 2018.
 4. WHO The top 10 causes of death 2016, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death; geraadpleegd 20 december 2018.
 5. Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), www.nhg.org/themas/artikelen/mdr-cvrm. Geraadpleegd op 8 april 2020.
 6. Hartstichting, www.hartstichting.nl/risicofactoren; geraadpleegd op 20 december 2018.
 7. Grundy SM et aI. J Clin Lipidol 2014;8: 29-60