Wat is LDL-c? | Repatha.nl

Wat is LDL-c?

LDL-cholesterol is 'slecht' cholesterol dat zich kan afzetten als vettige ophopingen (plaques) in slagaders.1 Soms kunnen de plaques openbarsten en kan een bloedvat plotseling helemaal geblokkeerd raken, waardoor er een hartaanval of beroerte optreedt.1

Een laag LDL-cholesterolgehalte is belangrijk2

Het is belangrijk uw risico op hart- en vaatziekten zo laag mogelijk te houden. Daarom is het belangrijk om uw LDL-cholesterolgehalte zo laag mogelijk te krijgen. Hoe hoger uw risico op hart- en vaatziekten, des te lager uw LDL-cholesterolgehalte zou moeten zijn.2
Het is belangrijk dat u weet hoe hoog uw LDL-cholesterolgehalte is. Als u weet hoe hoog uw
LDL-cholesterolgehalte is, kunt u eventueel maatregelen nemen om dit te verlagen en zo uw risico op hart-en vaatziekten verminderen.2 Met een eenvoudig bloedonderzoek kan worden vastgesteld wat de cholesterolwaardes in uw bloed zijn. U hoeft daarvoor over het algemeen niet naar het ziekenhuis; bloedafname kan door de huisarts of het dichtstbijzijnde laboratorium worden gedaan.

Wat als mijn LDL-cholesterolgehalte hoog is?

LDL-cholesterol is ‘slecht’ cholesterol dat zich kan afzetten als vettige ophopingen (plaques) in uw slagaders.2 Na verloop van tijd kunnen hierdoor uw slagaders vernauwen of blokkeren, waardoor de bloedstroom trager wordt of stopt. Soms kunnen de plaques openbarsten en kan een bloedvat plotseling helemaal geblokkeerd raken, waardoor er een hartaanval of beroerte optreedt.2
Weet u hoe hoog uw LDL-cholesterolgehalte is? Dan weet u beter hoe hoog uw risico is op het krijgen van een hart- of vaatziekte.2

Hoe verlaag ik mijn LDL-cholesterolgehalte?

Een gezonde voeding en leefstijl zijn altijd een goed begin voor het verlagen van het LDL-cholesterol. Maak gezonde keuzes en zorg voor voldoende beweging. De meeste mensen moeten daarnaast een geneesmiddel innemen.2

Gezonde keuzes:

 • Eet regelmatig, calorie-arm en gevarieerd (zie: www.voedingscentrum.nl)
 • Let op uw gewicht (gewicht ÷ lengte2 < 25)
 • Doe dagelijks aan lichaamsbeweging
 • Rook niet
 • Drink weinig of geen alcohol

Gezonde keuzes:

 • Laat regelmatig uw cholesterol bepalen
 • Houd uw bloeddruk in de gaten
 • Verlaag uw cholesterol
 • Houd uw diabetes onder controle (indien u suikerziekte heeft)
 • Bespreek met uw arts een behandelplan
 • Neem uw geneesmiddelen in zoals voorgeschreven
Statines zijn het meest gebruikte type geneesmiddel voor het verlagen van het slechte LDL-cholesterol. Statines voorkomen dat uw lichaam cholesterol aanmaakt en dat er meer LDL-cholesterol uit het bloed wordt gehaald, waardoor het daalt. Statines verlagen ook het risico op een hartaanval of beroerte. Uit recente studies met statines is gebleken dat vettige ophopingen in uw slagaders weer kunnen afnemen door uw cholesterol te verlagen.2
Als het cholesterol ondanks leefstijlaanpassingen en medicatie toch te hoog blijft, kan een arts besluiten aanvullende maatregelen te nemen.2
Uw (huis)arts is de aangewezen persoon om samen met u te bekijken of de hoeveelheid LDL-cholesterol in uw bloed verhoogd is én om de mogelijkheden voor verlaging te bespreken. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Referenties
 1. www.hartwijzer.nl/ldl-cholesterol; geraadpleegd op 1 april 2020.
 2. Multidisciplinaire richtlijn CVRM 2019