Voor wie is Repatha® bedoeld? | Repatha.nl

Voor wie is Repatha® bedoeld?

De meeste patiënten krijgen Repatha® voorgeschreven om 1x per 2 weken te gebruiken. In uitzonderlijke gevallen kan dit 1x per 4 weken zijn. Repatha® wordt in alle onderstaande gevallen gebruikt als aanvulling op een cholesterolverlagend dieet.

Volwassenen vanaf 18 jaar met;

Hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie

Repatha® is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie als toevoeging aan een dieet:
  • in combinatie met een statine of een statine met andere lipidenverlagende behandelingen bij patiënten die hun LDL-C-doel niet bereiken met een maximaal verdraagbare dosis van een statine, of
  • alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen bij patiënten die statines niet verdragen of bij wie een statine is gecontra-indiceerd.

Homozygote familiaire hypercholesterolemie

Repatha® is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen bij volwassenen en jongeren van 10 jaar en ouder met homozygote familiaire hypercholesterolemie.

Vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire ziekte

Repatha® is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen met vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen (myocardinfarct, beroerte of perifeer arterieel vaatlijden) om het cardiovasculaire risico te verminderen door LDL-C-spiegels te verlagen, als aanvulling op de correctie van andere risicofactoren:
  • in combinatie met de maximaal getolereerde dosis van een statine met of zonder andere lipidenverlagende behandelingen of,
  • alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen bij patiënten die statines niet verdragen of bij wie een statine is gecontra-indiceerd.

Volwassenen en jongeren van 10 jaar en ouder

Een hoog cholesterolgehalte in het bloed door familiaire belasting (homozygote familiaire hypercholesterolemie).

  • Repatha® wordt dan in combinatie met andere cholesterolverlagende behandelingen gegeven.

Referenties
  1. SmPC Repatha®, klik hier voor de laatste versie